Även konstföreningen har blivit påverkad av pandemin.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp vårens utlottning till 3 september. Berättigade att delta är medlemmar med betald avgift för November 2019 - April 2020. Om restriktionerna ännu inte hävts vid detta datum genomförs utlottningen med endast ett begränsat antal observatörer närvarande. Då utgår även närvarovinster. Intresseanmälan till detta görs till kjonssonvidesater@gmail.com

Styrelsen har beslutat att i samband med nästkommande ordinarie utlottning genomföra en extrastämma för att få in justeringar och ändringar i våra stadgar.

Konstvandringar kan genomföras utomhus trots coronaviruset. Guiden använder röstförstärkare/högtalare, vilket gör att deltagarna inte behöver stå nära varandra utan hör bra ändå. Vi uppmanar våra deltagare att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom samt undvika kollektivtrafik.

Vecka 46 planerar Karolinska sjukhuset att genomföra en "Hälsovecka" med olika evenemang. Konstföreningen har blivit tillfrågad, och kommer ordna en medlemsutställning. Vill du ställa ut dina konstverk/hantverk kontakta rimma.axelsson@gmail.com