Du kallas härmed till årsmöte Torsdagen 27 Februari kl. 17:00 på Huddinge Sjukhus, Nuklearmedicin C2:74 Södra hallen, plan 7.

Styrelsen bjuder på kaffe, te och hembakat som piroger, ost- och skinkgifflar samt smarriga bakverk. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12/2. I samband med årsmötet lottar vi ut konst till ett sammanlagt värde av 3000 kr.

Vi behöver tillskott till styrelsen så du som är intresserad, maila någon i styrelsen och/eller kom på årsmötet. Huvuduppdragen är att köpa in konst för utlottning två ggr per år och anordna konstrelaterade aktiviteter.

Här kommer snart tillhörande dokument:

Dagordning årsmöte 2020

Motion 2020