Välkommen till vårens utlottning 26 maj i Birkeaulan,
Huddinge Sjukhus F-huset plan 5.

Visning av konsten blir kl 11:00-16:00 med utlottning kl 17:00.

Boka i almanackan, vi kommer som vanligt att lotta ut närvarovinster. Om någon annan får välja vinst åt dig ska den personen ha med sig fullmakt ifrån dig. Prioriteringslistan lämnas till någon i styrelsen vid visningstillfället. Alternativt kan du skicka din lista med e-mail till rimma.axelsson@gmail.com dock senast 25/5 kl. 12.00. Berättigad att delta vid utlottningen är du som betalat in medlemsavgift för de senaste 6 månaderna dvs nov-april. Vid frågor om medlemsavgiften, maila hskonst@hotmail.com. Om du betalat in mindre kan du göra en extra inbetalning på PlusGirokonto 518002-1 senast onsdagen den 20/5 så att den hinner registreras. Var noga med att ange namn, medlemsnummer samt vilka månader inbetalningen gäller för.

Prioriteringslistan som lämnas vid utlottningen finner ni här Prioriteringslista och kommer även att finnas på plats.