Vårens utlottning kommer flyttas till 3 september, i Birkeaulan
Huddinge Sjukhus F-huset plan 5.

Berättigad att delta i utlottningen är du som betalat in medlemsavgift för de senaste 6 månaderna dvs nov-april.

Prioriteringslistan som lämnas vid utlottningen finner ni här Prioriteringslista och kommer även att finnas på plats.