Vill du bli medlem i HS konstförening?

Konstföreningen är öppen för alla att ansöka om medlemskap. Föreningens medlemmar är mestadels personer som arbetar eller har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola.

Föreningen anordnar bland annat konstutlottningar, guidade museibesök
och besök på gallerier och hos konstnärer.

Om du är intresserad av att bli medlem, så skickar du ett mejl till adressen
hskonst@hotmail.com.

Medlemsavgiften är 50 kr per månad.

Det finns möjlighet att betala medlemsavgiften via autogiro. Särkskild blankett
för ansökan finns här